• De maatschappelijke betekenis van sport

    Of je het nu zelf doet, als vrijwilliger actief bent of als supporter voor de tv zit: Sport speelt voor velen een belangrijke rol. Dit blijkt ook uit het toenemende belang dat beleidsmakers toekennen aan sport als instrument voor sociale ontwikkeling en gezondheid. Sport & Society is een landelijk kennis- en innovatienetwerk dat de maatschappelijke betekenis van sport wil begrijpen. Sport & Society is een samenwerkingsverband tussen Universiteiten, Hogescholen en maatschappelijke instellingen dat kennis bundelt. Deze kennis dient nuttig te zijn voor beleid, onderwijs en praktijk.

  • Onderzoeksthematiek

    Sport & Society richt zich op vraagstukken over de maatschappelijke betekenis van sport. Meer in het bijzonder op de betekenis van sport voor een gezonde, inclusieve en veilige samenleving. Dit betekent bijvoorbeeld dat Sport & Society wil begrijpen hoe geweld op het voetbalveld ontstaat, welke inrichting van publieke ruimten mensen aanzet tot bewegen, hoe de toekomst van de sportvereniging eruit ziet, waarom sportbestuurders soms onethisch handelen, hoe een sport- en beweegprogramma chronisch zieken kan helpen, op welke manier mega sportevenementen ‘legacy’ kunnen creëren en hoe sportblessures voorkomen kunnen worden. Lees meer.

  • De Klassieker

    In de serie De Klassieker schrijven sportwetenschappers over het (sport)wetenschappelijke boek dat in meer of mindere mate hun bijbel is geworden. Waaraan ze inzichten en overtuigingen ontlenen die ze elders niet vonden en die ze nu nog steeds met zich meedragen. Lees meer.