Veelgestelde vragen

V?Hoe kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Sport & Society?
A.

U kunt de ontwikkelingen volgen via deze website of u aanmelden voor onze nieuwsbrief

V?Kan ik een opleiding volgen bij Sport & Society?
A.

Sport & Society biedt zelf geen opleidingen aan. De Hogescholen en Universiteiten die verbonden zijn aan Sport & Society hebben elk hun eigen opleidingen. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan kunt u meer informatie vinden op deze pagina.

V?Kan ik Sport & Society opdracht geven voor een onderzoek?
A.

Sport & Society is een netwerk van zelfstandige onderzoekers en instituten. Mocht u geïnteresseerd zijn om onderzoek uit te laten voeren via Sport & Society dan kunt u contact opnemen met Sport & Society via:Frank van Eekeren.

V?Kan ik alleen aansluiten bij Sport & Society als ik bij een Hogeschool of Universiteit werk?
A.

Onderzoekers en docenten van Universiteiten en Hogescholen die zich bezig houden met vraagstukken op het gebied van sport en samenleving kunnen zich aansluiten bij Sport & Society. Zij worden dan op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen en uitgenodigd bij relevante bijeenkomsten. In ruil daarvoor verwacht Sport & Society actieve deelname en inhoudelijke bijdragen aan het netwerk.

Daarnaast werkt Sport & Society nauw samen met maatschappelijke organisaties. Sport & Society gaat graag met deze organisaties in gesprek om te bezien hoe we elkaar kunnen versterken.

V?Wat kost het om aan te sluiten bij Sport & Society?
A.

Deelname aan het netwerk van Sport & Society is kosteloos voor individuen. Het uitgangspunt is dat iedereen werkzaam binnen de thema’s van Sport & Society zich kan aansluiten op het netwerk.

Mochten zich activiteiten of bijeenkomsten voordoen waar u graag aan wilt deelnemen dan wordt er altijd melding gemaakt wanneer dit kosten met zich meebrengt.

Indien u zich als instituut wilt verbinden aan Sport & Society dan kunt u contact opnemen met Frank van Eekeren.

V?Hoe kan ik lid worden van Sport & Society?
A.

De onderzoekers en docenten die zich verbonden hebben aan Sport & Society zijn geen ‘lid’. Opname in het netwerk is mogelijk als u denkt dat Sport & Society meerwaarde heeft voor uw werkzaamheden, u de uitgangspunten van Sport & Society onderschrijft en denkt van meerwaarde te kunnen zijn voor het netwerk.

Voor deelname aan het netwerk kunt u contact op nemen met Frank van Eekeren.

V?Wat is Sport & Society?
A.

Sport & Society is een netwerk van onderzoeks- en onderwijsinstellingen dat nauw samenwerkt met maatschappelijke organisaties. Sport & Society is een initiatief van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht, dat zorgt voor een bundeling van krachten en kennis over de maatschappelijke betekenis van sport.

V?Wat doet Sport & Society?
A.

Sport & Society brengt onderzoekers, docenten en maatschappelijke organisaties met elkaar in contact, zodat nieuwe initiatieven op het gebied van onderzoek, onderwijs ontstaan. Net als innovatieve toepassingen in de praktijk. Sport & Society doet dit door de betrokkenen een podium te bieden, publiciteit te verzorgen en debatten te organiseren.