Netwerk Sport & Society viert haar 3-jarig bestaan

In 2012 werd door de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht het landelijke netwerk Sport & Society opgericht. Vandaag de dag bestaat het netwerk uit 70 onderzoekers en docenten die zich richten op de sociale betekenis van sport. Het netwerk heeft geresulteerd in een focusgebied aan de Universiteit Utrecht en een focusthema aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast zijn er diverse gezamenlijke onderzoeksprojecten op touw gezet en succesvol uitgevoerd. Op 2 november 2015 werd de impact van hetnetwerk gevierd tijdens een netwerkbijeenkomst, waar tevens de ambities en mogelijkheden voor verdere samenwerking werden benadrukt.

Picture Network Meeting Sport and Society 2 November 2015