Onderzoeksthema’s

Het netwerk Sport & Society richt zich op vraagstukken over de maatschappelijke betekenis van sport. Meer in het bijzonder op de betekenis van sport voor een gezonde, inclusieve en veilige samenleving. Dit betekent bijvoorbeeld dat Sport & Society wil begrijpen hoe geweld op het voetbalveld ontstaat, welke inrichting van publieke ruimten mensen aanzet tot bewegen, hoe de toekomst van de sportvereniging eruit ziet, waarom sportbestuurders soms onethisch handelen, hoe een sport- en beweegprogramma chronisch zieken kan helpen, op welke manier mega sportevenementen ‘legacy’ kunnen creëren en hoe sportblessures voorkomen kunnen worden.

Het beantwoorden van dergelijke vragen doen we interdisciplinair. Dit betekent dat Sport & Society de kennis vanuit onder andere sociale wetenschappen, geografie, bestuurs- en organisatiewetenschap, geneeskunde, economie en geesteswetenschappen benut om maatschappelijke en academische vragen te beantwoorden. De kennis uit de onderzoeken houden we vervolgens niet voor ons zelf, maar delen we met de praktijk en in het onderwijs.