Doelstellingen

Als kennis- en innovatienetwerk op het terrein van sport en samenleving heeft Sport & Society de volgende doelstellingen:

  • Meer verdiepend en interdisciplinair onderzoek naar de betekenis van sport voor een gezonde, inclusieve en veilige samenleving.
  • Meer samenwerking en uitwisseling in het onderwijs gericht op de maatschappelijke betekenis van sport, zowel binnen als tussen WO en HBO.
  • Intensiveren van het lokale en nationale maatschappelijk debat op het terrein van sport en samenleving.
  • Intensiveren van de innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk op het vlak van sport en samenleving.
De missie van Sport & Society:

Sport & Society is een kennis- en innovatienetwerk dat de kennisontwikkeling, innovatie en toepassing van kennis op het vlak van sport en samenleving wil vergroten. Ook voedt zij het maatschappelijk debat over het publiek belang van sport.

De visie van Sport & Society:

Door de krachten te bundelen van hoogwaardige (kennis)instellingen is Sport & Society in staat bestaande expertise op het gebied van sport en samenleving beter te benutten, meer ruimte te laten ontstaan om te investeren in kennisontwikkeling en innovatie en te zorgen voor een goede verbinding tussen onderwijs, onderzoek, debat en praktijk. Daar hoort  een betrokken en kritische houding, gebaseerd op wetenschappelijk en toegepast onderzoek en aansluitend bij maatschappelijke en academische thema’s bij.